top of page
83B36C23-C744-4814-8D5B-FB4E5C92D648.JPG

Konstnär

Min konst handlar mycket om stunden där vi befinner oss nu. Det kan vara från det enkla till det komplicerade livet. Det kan också vara där vi befann oss för bara en tid sedan, där minnena visar sig starka. I bilderna vill jag skildra livet i kärleken och sorgen och försöka förmedla en känsla av djupare tankar. Det kan vara iakttagelser på avstånd. Jag vill att betraktaren ska kunna tolka in sig själv och sitt liv i bilderna. Konsten kan ha två olika teman. I mitt måleri återkommer jag ofta till den opyntade landskapsbilden där husen och naturen smälter samman. Där blicken får vila på det enkla, stillsamma, och orörda. Men för närvarande är det den figurativa bilden och funderingar över vårt mänskliga beteende som är starkare, jag vill försöka förstå och vara närvarande.

Hem: Välkommen
Hem: Utvalda arbeten
bottom of page