Maria Wahlström

Lämna

ditt

avtryck

Stäng

Biografi

Jag är bosatt i Svärdsjö som ligger tre mil norr om Falun. Min konst handlar mycket om stunden där vi befinner oss nu, det kan vara från det enkla till det mer komplicerade livet. Det kan också vara där vi befann oss för bara en tid sedan, där minnena visar sig vara starka. I bilderna vill jag skildra livet i kärleken och sorgen och försöka förmedla en känsla av djupare tankar. Det kan vara egna upplevelser det kan vara iakttagelser på avstånd. Jag vill att betraktaren ska kunna tolka in sig själv och sitt liv i bilderna.

Konsten kan ha två olika teman. Jag återkommer ofta i mitt måleri till den opyntade landskapsbilden där husen och naturen smälter samman. Där blicken får vila på det enkla, stillsamma, och det orörda. Men för närvarande är det den figurativa bilden och funderingar över vårt mänskliga beteende som är starkare, jag vill försöka förstå och vara närvarande.

Jag fascineras av färgernas kraft och egenskaper i måleriet, jag kan fängslas av de blå-grå nyanserna, och det dova ljuset som uppstår i blandningen av färgerna. Det är fantastiskt att få experimentera och undersöka hur färgerna fungerar. I min ateljé i Falun arbetar jag just nu i olja, och då blir det ofta de blå-grå nyanserna som får dominera.

Medlem i KiD, Bus, FAOS. Blev nominerad till Kommunal Dalarnas Kulturpris 2004

Kontakt

Utställningar

Stäng